Güneşten yayılan farklı dalga boylarına sahip elektromanyetik rasyasyonun bütünü Elektromanyetik Güneş Spektrumu olarak isimlendirilir.Bu spektrumda güneş ışınımı , dalga boylarına ve sahip oldukları enerjilerine göre sıralanır.Temel gruplar şu şekilde ifade edilir:

 

*Gama Işınları (En kısa dalga boyuna ve en yüksek enerjiye sahip)

*X-Işınları

*Ultraviole (morötesi) Işık

*Görünür (visible) Işık

*Infrared (kızılötesi) Işık

*Mikrodalgalar

*Radyo Dalgaları (En uzun dalga boyuna ve en düşük enerjiye sahip)

 

Bu spektrumda Görünür Işık son derece dar bir bölümde yer almasına karşın güneşten yeryüzüne ulaşan elektromanyetik radyasyonun yaklaşık %44’ü Görünür Işık tan oluşur.

 

 

GAMA IŞINLARI

En yüksek foton enerjisine ve en yüksek frekansa sahip ışınlardır.Buna mukabil en küçük dalga boylarına sahiptirler.Gama Işınları nükleer reaksiyonlarla da üretilebilirler.Dünya atmosferi tarafından soğurulurlar fakat atmosferin farklı derinliklerine kadar nüfuz edebilmektedirler.Yüksek enerjilerine rağmen pencere camını geçemezler.

X-IŞINLARI

Gama Işınlarından daha uzun dalga boyuna , fakat daha düşük enerji ve frekansa sahip ışınlardır.X-Işınları da nükleer tepkimelerle elde edilebilirler.Güneş yüzeyindeki fırtınalarda yoğun şekilde bulunurlar.X-Işınları , dünya atmosferini geçemezler.Düşük yoğunluklu cisimlerden kolaylıkla geçerler.Fakat yüksek yoğunluklu cisimler tarafından soğurulurlar.Bu özelliğiyle tıp’ta kullanım alanı bulur.

ULTRAVİOLE (Morötesi) IŞIK

X-Işınlarından daha uzun , fakat görünür ışığın dalga boyundan daha kısa dalga boyuna sahiptirler.Gözle görülmezler , %97’si Ozon tabakası tarafından bloke edilir.Ancak diğer %3’lük oran bile , uzun süre maruz kalındığında insan derisinin hasar görmesine yol açabilir.

GÖRÜNÜR (Visible) IŞIK

İnsan gözünün görebildiği dalga boyuna sahip ışıktır.Aynı zamanda görünürlüğün algılanmasından da sorumludur.Dalga boyu , Ultraviole ile Infrared arasındadır.Görünür Işık , foton adı verilen küçük enerji paketçikleri ile taşınır , yayılır ve soğurulur.Hem parçacık ve hemde dalga özelliği sergiler.Işığın görünür olup olmaması , ışınımın elektromanyetik radyasyonunun dalga boyu ile doğrudan ilgilidir.

INFRARED (Kızılötesi) IŞIK

Görünür ışıktan daha uzun dalga boyuna sahip elektromanyetik ışınım.Güneşten yeryüzüne ulaşabilen enerjinin büyük kısmı Infrared Işık formundadır.Deniz seviyesinde her 1 m2’ye ulaşabilen 1000 Watt’lık enerjinin 523 Watt’lık kısmı Infrared radyasyondan kaynaklanır.445 Watt’lık kısmın kaynağı Görünür Işık , 32 Watt’lık kısmın kaynağı ise Ultraviole Işıktır.Soğurulan ve yayılan Infrared Radyasyonu arasındaki denge , yeryüzünün iklimi üzerinde kritik etkiye sahiptir.

MİKRODALGALAR

…………….

…………….

RADYO DALGALARI

En uzun dalga boyuna , buna mukabil en düşük enerji seviyesine sahip Elektromanyetik Işınım türüdür.Diğer tüm Elektromanyetik Dalgalar gibi ışık hızıyla hareket ederler.Doğal yol ile oluşan Radyo Dalgalarının kaynağı güneş ışığıdır.Yapay olarak ta üretilebilen Radyo Dalgaları ; haberleşme , radyo yayını , radar , bilgisayar ağları gibi yerlerde uygulama alanı bulur.              

Tüm Hakları Sakldır.
© ABC SOLAR ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM SİSTEMLERİ SAN.VE
TİC.LTD.STİ


Adres    : Bahçelievler Mah.Trabzon Bulv.Has-el Sitesi altı  
No:114/C Dulkadiroğlu-Kahramanmaraş

Telefon  : 0-344-225 25 99 / 0-532-765 89 67

Faks       : 0-344-225 25 98

 Mail       : abcsolar.info@gmail.com